Nikodem Karolak


Nikodem Karolak jest dyrektorem InlanDimensions International Arts Festival, prezesem Fundacji Pomosty, producentem filmowym/teatralnym, menadżerem artystycznym, tłumaczem literackim, laureatem prestiżowego stypendium dla doktorantów Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Techniki na Uniwersytecie Waseda w Tokio i laureatem programu stypendialnego dla doktorantów Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w roku 2018. W latach 2016-2018 był kuratorem Avant Art Festival we Wrocławiu, nadzorował także rozmaite festiwale międzynarodowe w charakterze tłumacza, między innymi Olimpiadę Teatralną (2016), Festiwal Malta w Poznaniu, Festiwal Konfrontacje Teatralne czy Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków. W roku 2019 przetłumaczył na język polski dzieło japońskiego autora Tanizaki Jun'ichirō Miłość głupca, a nadto był kuratorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. W październiku 2019 stworzył InlanDimensions International Arts Festival przy wsparciu dwóch partnerów strategicznych w Polsce – Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, otwierając nowe połączenie między Japonią a Polską. W listopadzie i grudniu 2019 współorganizował retrospektywę filmową Terayamy Shūjiego oraz spektakl Nuhikun - Wskazówki dla poddanych w Hong Kong Cultural Centre we współpracy z Leisure and Cultural Services Department. W 2020 był współproducentem trasy europejskiej Aoby Ichiko. Aktualnie producent spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego Wyjeżdżamy w Hong Kong Cultural Centre i wielu innych projektów międzynarodowych..