Zuni Icosahedron - Sympozjum

Rewizja globalnych modeli wymiany kulturowej:
rozbudowa kapitału ludzkiego jako strategia

Sympozjum hybrydowe
17-18 września 2022
Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Instytut Grotowskiego we Wrocławiu

Organizator: Zuni Icosahedron (Hongkong)
we współpracy z InlanDimenions International Arts Festival

Sympozjum odbędzie się w języku angielskim.

Wstęp darmowy

Zapisy: festiwal@inlandimensions.com 

Termin zapisów: do 16/9 15:00

W celu zapisu prosimy o wiadomość na powyższy adres email. W wiadomości prosimy zawrzeć:

  • imię i nazwisko,
  • informację, czy dołączą Państwo online czy osobiście. 
  • (jeśli online) czy chcą Państwo dołączyć do dyskusji w grupach tematycznych w dniu drugim. Jeśli tak—do której grupy?

Podział grup znajduje się w programie na dzień 2. 

*****************************************************************************************************

  • Czy wystarczy nam kapitału ludzkiego dla skutecznej, długoterminowej wymiany kulturowej w dobie postpandemicznej?
  • Jak wspólnie budować trwałe instytucje stojące na czele kultury, które sprostają wyzwaniom przyszłości? 

W latach 2017-2019, zespół teatralny Zuni Icosahedron gościł u siebie Konferencję nt. Wymiany Kulturowej "Hongkong Belt Road City to City" podczas jej trzech edycji. Jest to inicjatywa artystyczno-kulturalna mająca za cel włączenie w swój nurt potencjału oraz doświadczeń instytucji w państwach leżących na Nowym Szlaku Jedwabnym i nie tylko.

Po roku 2019 wymianę i współpracę międzynarodową zakłóciła pandemia, jednak ta krótka przerwa dała nam także sposobność przemyślenia na nowo wymiany kulturowej prowadzonej przez nas przez ostatnich kilka lat: Czy skończyło się jedynie na rozmowach, czy może nastąpił istotny postęp i uzyskaliśmy konkretne wyniki? Jak zrewidować wyzwania stojące przed globalną wymianą kulturową, określić ją na nowo na przyszłość i zrestrukturyzować instytucje wymiany kulturowej?

Wewnętrzna refleksja skłania nas coraz pilniej do przekonania, że znalezienie i rozwijanie młodych talentów i liderów wymiany kulturowej jest dla niej kluczowe w długiej perspektywie.

Przy okazji zaproszenia Przerwanego snu do udziału w InlanDimensions International Arts Festival, zgromadzimy ekspertów i naukowców posiadających gruntowną wiedzę o naturze, korzeniach i sukcesach wymiany kulturowej, których wyjątkowe i indywidualne spojrzenia na jej istotę wywodzą się z odrębności doświadczeń. Mamy nadzieję, że wspólnie wypracujemy konkretne i realistyczne propozycje i plany działania.

17 września, po dyskusji panelowej pięciu zaproszonych ekspertów, jako głównego prelegenta będziemy gościć dr Macieja Szatkowskiego z Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

18 września kontynuujemy dwudniowe sympozjum, w którego temat wprowadzi jego organizator Danny Yung (Wicedyrektor Artystyczny Zuni Icosahedron w Hongkongu).


Program, dzień 1

17 IX 2022, sobota 

(Godziny podano dla strefy czasu polskiego GMT+1)

14:30-14:35Otwarcie
Liu XiaoyiDyrektor Artystyczny Emergency Stairs, Singapur
14:35-14:45Wykład wprowadzający 
Danny YungWicedyrektor Artystyczny Zuni Icosahedron, Hongkong
14:45-15:30Panel 1Integracja zasobów oraz model instytucjonalny
Przewodniczący:  Brian WongZałożyciel i redaktor naczelny Oxford Political Review, Hongkong
dr Hans-Georg KnoppByły Sekrearz Generalny Instytutu Goethego, Berlin
Wyzwania przyszłości wymiany kulturowej podczas wielkich światowych zmian
Rachel CooperDyrektor Global Performing Arts and Special Cultural Initiatives of Asia Society, Nowy Jork
Wymiana kulturowa w zmieniającym się świecie - jakie nowe modele można wypracować?
komentator:  dr Monika BligeZastępczyni dyrektora ds. programowych w Instytucie Gorotowskiego we Wrocławiu
Uwagi, pytania. prowadzi Brian Wong
15:30-15:45 Przerwa na kawę
15:45-16:45 Panel 2Rozwijanie talentów i programów nauczania
Przewodniczący: Brian WongZałożyciel i redaktor naczelny Oxford Political Review, Hongkong
dr Rossella Ferrari Profesor sinologii na Wydziale Studiów Wschodnioazjatyckich Uniwersytetu Wiedeńskiego, Wiedeń
Metody wumiany i wspołpracy wg. Zuni Icosahedron — przeszłość, teraźniejszość, oraz możliwości przyszłości
dr Pawit MahasarinandNaukowiec niezależny, krytyk sztuki, producent, Bangkok
W stronę transgranic i transdyscyplinarnego zarządzania
dr Tadashi Uchino Profesor studiów performatywnych na Wydziale Studiów Międzykulturowych Gakushūin University, Tokio
Otwarcie transnarodowych obwodów wymiany kulturalnej poprzez postpandemiczny program nauczania dla szkolnictwa wyższego
komentator: dr Maciej SzatkowskiAdiunkt w Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uwagi, pytania. prowadzi Brian Wong
16:45-16:50Dzień 1 – zamknięcie 
Liu XiaoyiDyrektor Artystyczny Emergency Stairs, Singapur

Program, dzień 2

18 IX 2022, niedziela 

(Godziny podano dla strefy czasu polskiego GMT+1)

14:30-14:35Otwarcie
Liu XiaoyiDyrektor Artystyczny Emergency Stairs, Singapur
14:35-14:50PrzemówienieTłumaczenia w wymianie kulturowej
dr Maciej SzatkowskiAdiunkt w Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
14:50-15:50Dyskusje w grupach tematycznych (uczestnicy online mogą dołączyć do dyskusji w grupach)
Grupa 1dr Rossella FerrariProfesor sinologii na Wydziale Studiów Wschodnioazjatyckich Uniwersytetu Wiedeńskiego, Wiedeń
Grupa 2Rachel CooperDyrektor Global Performing Arts and Special Cultural Initiatives of Asia Society, Nowy Jork
Grupa 3dr Pawit MahasarinandNaukowiec niezależny, krytyk sztuki, producent, Bangkok
Grupa 4dr Tadashi UchinoProfesor studiów performatywnych na Wydziale Studiów Międzykulturowych Gakushūin University, Tokio
Prowadzi Brian WongZałożyciel i redaktor naczelny Oxford Political Review, Hongkong
15:50-16:05Przerwa na kawę
16:05-16:45Wymiana wniosków między grupami  (uczestnicy online mogą dołączyć do wymiany wniosków w grupach)
Grupa 1dr Rossella FerrariProfesor sinologii na Wydziale Studiów Wschodnioazjatyckich Uniwersytetu Wiedeńskiego, Wiedeń
Grupa 2Rachel CooperDyrektor Global Performing Arts and Special Cultural Initiatives of Asia Society, Nowy Jork
Grupa 3dr Pawit Mahasarinand Naukowiec niezależny, krytyk sztuki, producent, Bangkok
Grupa 4 dr Tadashi UchinoProfesor studiów performatywnych na Wydziale Studiów Międzykulturowych Gakushūin University, Tokio
Komentator: Brian WongZałożyciel i redaktor naczelny Oxford Political Review, Hongkong
16:45-17:00 Wykład zamykający
Danny YungWicedyrektor Artystyczny Zuni Icosahedron, Hongkong
17:00-17:05Zamknięcie sympozjum
Liu XiaoyiDyrektor Artystyczny Emergency Stairs, Singapur