InlanDimensions International Arts Festival 2022 – „Azja nie istnieje”

InlanDimensions International Arts Festival zyskał status największego interdyscyplinarnego festiwalu w Europie Środkowej, który odrzuca podział na Europę i Azję, tworząc pomost łączący różne kraje i kultury. Prezentując szeroki przekrój sztuk - od teatru, sztuki performatywnej, tańca i kina po muzykę, literaturę i sztuki wizualne, festiwal skupia artystów i publiczność z całego świata, inicjuje współprodukcje oraz wspomaga negocjacje między instytucjami a producentami poprzez profesjonalne usługi językowe. Choć w centrum zainteresowania InlanDimensions znajduje się sztuka od powojennej do postmodernistycznej, festiwal nie zrywa z tradycją, podkreślając jej przemiany i wpływ na sztukę współczesną. Przedstawia widzom koncepcję teatru i filmu eurazjatyckiego, będącego mariażem różnych kultur i gatunków w obrębie jednego dzieła sztuki. Zapraszamy szerokie grono artystów do tworzenia kolejnego wymiaru tego ogromnego, międzykulturowego imperium, które obejmuje coraz większe obszary w głębi lądu.

InlanDimensions International Arts Festival 2022 stawia w centrum uwagi sztukę współczesną Eurazji, aby uzmysłowić widzowi podobieństwa i dyferencjacje między różnorodnymi nacjami i kulturami, przełamując utarte stereotypy, pod śmiałym hasłem „Azja nie istnieje”, odwołującym się do tekstu Ambasadora tegorocznej edycji, wybitnego literaturoznawcy-polonisty prof. Sekiguchiego Tokimasy. Kiedy mówimy o Wschodzie i Zachodzie jesteśmy bowiem nieuchronnie skazani na niejasności, począwszy od postawienia pytania: Gdzie Wschód się właściwie zaczyna i czy pewne ludy, które w oczach innych uchodzą za orientalne same nie uważają się przypadkiem za zachodnie? Te pytania w odkrywaniu cienkich granic pomiędzy Wschodem a Zachodem stawiali m.in. Jerzy Grotowski, Allardyce Nicoll, Eugenio Barba czy Nicola Savarese. Wtóruje im dobitnie prof. Sekiguchi słowami: „To, co chcę powiedzieć jest niezwykle proste. ‘Azja’ jako taka nie istnieje i niepotrzebny jest termin ‘Azja’ jako koherentna kategoria geograficzna mająca swoje odpowiednie elementy składowe w rzeczywistości. Moja argumentacja też jest bardzo prosta. To same fakty nie pozwalają podtrzymać pojęcia: ‘Azja’, tym samym potwierdzają zbyteczność jego użycia. Przeciwnie, operowanie pojęciem tym powoduje nieuchronnie i, co gorsza, niezauważalnie wypaczenie naszego widzenia świata, a wypaczony obraz świata staje się w końcu przyczyną wypaczenia samowiedzy, obrazu nas samych”. W tych InlanDimensions – śródlądowych wymiarach żyją bowiem między innymi Arabowie, Żydzi, Hindusi, Turcy, Chińczycy, Persowie, Mongołowie, Koreańczycy, Malajowie, Japończycy, a nawet i przecież Rosjanie. Jak zatem można postawić wspólny mianownik w jakiejkolwiek z możliwych kategorii: geograficznej, demograficznej, językowej, religijnej, czy nawet kulinarnej?

Zainicjowany przez Fundację Pomosty i zorganizowany we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Gdańskim Teatrem Szekspirowskim i Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, InlanDimensions International Arts Festival 2022 prezentuje jak co roku szereg spektakli teatralnych, pokazów filmowych, koncertów muzycznych, warsztatów i spotkań, powracając całkowicie w formie wydarzeń na żywo. Na tegorocznej edycji zobaczymy najważniejsze spektakle wybitnych twórców współczesnego teatru Eurazjatyckiego: Przerwany sen Eksperymentalnego Kolektywu Teatralnego Zuni Icosahedron  (reż. Danny Yung), Ladacznica z zasadami Zespołu Teatralnego Shinjuku Ryōzanpaku (reż. Kim Sujin), Obywatele Seulu Zespołu Teatralnego Seinendan (reż. Hirata Oriza), Gracz Zespołu Teatralnego Chiten (reż. Miura Motoi), czy powracającą po niemal czterdziestu latach do polski Stację Wodną Kolektywu Teatralnego SEAMI (reż. Kim Seil) w myśl misemono no fukken – restauracji przedstawień.

Podobnie, jak w zeszłych latach wybrane elementy programu teatralnego będą połączone z projekcjami filmowymi pod wspólnym focusem, tym razem odkrywania relacji japońsko-koreańskich w sztuce oraz statusu artysty będącego tzw. Zainichi, czyli należącego do mniejszości koreańskiej w Japonii. Najważniejszym wydarzeniem muzycznym będzie z kolei koncert zespołu Kaguramusō, łączącego subtelne dźwięki tradycyjnych japońskich instrumentów z agresywnym i ciężkim brzemieniem heavy metalu, a także występ eksperymentalnego trio Kūkangendai, które zagra muzykę na żywo do spektaklu Gracz, Zespołu Teatralnego Chiten. Począwszy od tegorocznej edycji, Fundacja Pomosty i InlanDimensions International Arts Festival rozpoczynają współpracę prowadzącą do nawiązania międzynarodowych koprodukcji teatralnych oraz szerszej dystrybucji filmowej. Podczas tegorocznej edycji jednym z gości specjalnych będzie Koike Hiroshi, który przeprowadzi przesłuchanie do polsko-japońskiego spektaklu „Kosmos” na podstawie powieści Witolda Gombrowicza, tworzonym we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego.

Aleksander Macedoński, największy władca hellenistyczny, nie spełnił być może swojego politycznego marzenia o podboju Dalekiego Wschodu, ale stał się za to prekursorem niezwykle bogatej eurazjatyckiej wymiany kulturalnej: helleńsko-buddyjskie rzeźby w regionie Gandhary u rubieży indyjskich, sztuki Sofoklesa i Eurypidesa wystawiane w Susa z okazji ślubów greckich urzędników i córek perskich satrapów, pocieszny vidushaka z dramatu sanskryckiego – to tylko wybrane przykłady początków wymiarów tego eurazjatyckiego, śródlądowego tygla. Wskrzeszenie tradycji teatru eurazjatyckiego i zakrojonej na szeroką skalę wymiany międzynarodowej jest możliwe  tylko dzięki Organizatorom, którzy wkładają serce i duszę w ten projekt, wytrwale pracując w trudnych i zmieniających się warunkach, a także Sponsorom: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, Hong Kong Economic and Trade Office Berlin, Agency for Cultural Affairs, The Japan Foundation, EU-Japan Fest Japan Committee, Arts Management Center Fukuoka, oraz, co równie ważne, Publiczności, która przez ostatnie dwa lata, naznaczone widmem pandemii i wojen, wspierała działalność kin i teatrów, pomagając im przetrwać te burzliwe czasy. Jerzy Grotowski zwykł zwracać uwagę, że do funkcjonowania teatru kluczowy jest trzon w postaci aktora, występującego w przestrzeni przed publicznością, a zatem to Wy stanowicie InlanDimensions – te Wymiary, które żyją w głębi Lądu!

Nikodem Karolak

Dyrektor InlanDimensions International Arts Festival