Kimura Ryūnosuke


Założyciel i reżyser grupy KAKUSHINHAN. Studiował literaturę angielską na Uniwersytecie Tokijskim, ze szczególnym uwzględnieniem Szekspira. Grupę KAKUSHINHAN założył w 2012 roku, po nauce reżyserii pod okiem znanego japońskiego reżysera teatralnego, nieżyjącego już Ninagawy Yukio.KAKUSHINHANwykonywał kolejno: Hamleta, Sen nocy letniej, Króla Leara, Otella, Tytusa Andronikusa, Juliusza Cezara, Ryszarda III, Henryka VI, Makbeta i inne sztuki Szekspira, głównie w Tokio, a Kimura reżyserował każdy spektakl. Zderzając klasyczne dzieła z realiami dzisiejszego społeczeństwa, Kimura uaktualnia Szekspira w formie współczesnej rozrywki i odkrywa w ten sposób ich uniwersalność z zupełnie nowej perspektywy.W ostatnich latach, w ramach swojej koncepcji „szekspirowskie Tokio”, Kimura wykorzystuje gotowe, wszechobecne w przestrzeni miejskiej przedmioty jako rekwizyty, przy udziale kreatywnych aktorów komponuje innowacyjną scenografię, a także odważnie wplata rodzimą oraz międzynarodową muzykę popularną i rockową. Tak nowocześnie rozumiane wielokierunkowość wzbudziła duże zainteresowanie w Japonii oraz w zagranicznych mediach, m.in. w Japan Times oraz w Brytyjskiej Radzie Sztuki (British Arts Council).Oryginalny scenariusz Kimury, Hamlet x SHIBUYA, został przetłumaczony na język angielski i zostanie zawarty w wydanej przez Arden Shakespeare książce Re-Imagining Shakespeare in Contemporary Japan (Szekspir wyobrażony na nowo we współczesnej Japonii, styczeń 2021). Na okładce książki znajdzie się zdjęcie ze sceny Hamleta w reżyserii Kimury. Kimura napisał również poetycką opowieść Współczesny mit (Contemporary Myth; Kagunomiya, listopad 2020).