Sekiguchi Tokimasa


Sekiguchi Tokimasa ukończył studia z literatury francuskiej i kultury porównawczej na Uniwersytecie Tokijskim, a także podyplomowe studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim jako stypendysta rządu polskiego. W latach 1992–2013 wykładał kulturę polską na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (Tokyo University of ForeignStudies). W latach 2000–2004 był wiceprezesem międzynarodowej organizacji Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. W 2013 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę, aby poświęcić się w pełni działalności pisarskiej i przekładowej. Jest autorem książek m.in.: Pōrando to tasha(Polska i jej Obcy, Tokio 2014), Eseje nie całkiem polskie (Kraków 2016).

Sekiguchi Tokimasa jest współorganizatorem NGO „Forum Polska” w Japonii, organizacji pozarządowejłączącej wszystkie osoby zainteresowane Polską – badaczy reprezentujących różne dziedziny nauk, artystów i przedstawicieli Polonii. W 2008 roku zainicjował organizowane wspólnie z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie seminaria objazdowe „Dziedzictwo Pograniczy” dla japońskich badaczy różnych dziedzin zajmujących się Polską i Europą Środkową. Seminaria odbywają się co dwa lata i dotyczą każdorazowo innego środkowoeuropejskiego pogranicza (dotąd odbyło się 6 edycji: Ukraina, Litwa, Białoruś, Słowacja–Węgry, Górny i Dolny Śląsk, Czechy–Morawy–Słowacja).

Jego działania na rzecz promocji kultury polskiej zostały docenione przez polskie władze: przyznano mu m.in. Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP (2020), Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP (2009), Srebrny Medal Gloria Artis (2015). Wyróżniono również jego dokonania translatorskie: Nagroda Literacka za Przekłady Literatury Polskiej ZAiKS-u przyznana w 2018 roku i Nagroda Towarzystwa im. Fryderyka Chopina przyznana w 2019 roku za wybitne osiągnięcia w promowaniu twórczości kompozytora (Sekiguchi Tokimasa wraz z zespołem przetłumaczył dwa tomy korespondencji Chopina). W 2021 Senat RP na wniosek Kapituły złożonej z członków Prezydium Rady Języka Polskiego PAN nadał prof. Sekiguchiemu tytuł „Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju”. W tym samym roku Instytut Książki przyznał mu Nagrodę Transatlantyk za dotychczasowe osiągnięcia. Wśród dzieł literatury polskiej przełożonych na język japoński przez Sekiguchiego są m.in. takie arcydzieła jak: „Treny” Kochanowskiego, „Ballady i romanse” oraz „Dziady wileńskie” Mickiewicza, „Matka Joanna od Aniołów” Iwaszkiewicza, dramaty („W małym dworku”,„Kurka wodna”, „Matka”, „Wariat i zakonnica”) Witkiewicza, „Iwona, księżniczka Burgunda” Gombrowicza, „Szpital przemienienia”, „Prowokacja” i „Niezwyciężony”Lema czy „Lalka” Prusa, za przekład której w 2017 roku przyznano autorowi prestiżową w Japonii Nagrodę Literacką Yomiuri. Sekiguchi Tokimasa jest również tłumaczem na język japoński „Performera” Grotowskiego oraz DVD z zapisem „Umarłej klasy” Kantora.